Evästeasetukset Kissojen ja koirien ylipaino on kasvava ongelma
Koti Uutiset Uutiset Koirien ja kissojen ylipaino on kasvava ongelma

Uutiset

Tulosta
Koirien ja kissojen ylipaino on kasvava ongelma

Koirien ja kissojen ylipaino on kasvava ongelma

Suomalaisten eläinlääkärien mukaan jopa yli kolmannes vastaanotolla käyvistä koirista ja kissoista on ylipainoisia. Eläinlääkärit ovat huolissaan jatkuvasti kasvavasta ongelmasta ja sen vaikutuksista lemmikkien hyvinvointiin.

Royal Canin teki suomalaisille eläinten hoidon ammattilaisille kyselytutkimuksen kissojen ja koirien ylipainosta. Kyselyyn vastasi 208 eläinlääkäriä, eläinlääketieteen opiskelijaa ja eläintenhoitajaa loppuvuonna 2014.

Kyselyyn vastanneet tapaavat tyypillisen työviikon aikana keskimäärin kaksikymmentäviisi koira- ja seitsemän kissapotilasta. Näistä potilaista vastaajat arvioivat 36 prosentin koirista ja 37 prosenttia kissoista olevan ylipainoisia. Vastanneista 92 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä ”suomalaisten koirien ylipaino on kasvava ongelma”. Suomalaisten kissojen ylipainoa piti kasvavana ongelmana 90 prosenttia vastaajista.

Eläinten hoidon ammattilaiset ottavat kissojen ja koirien ylipainon useimmiten puheeksi omistajien kanssa. Jos asiaa ei oteta puheeksi, syynä on voi olla esimerkiksi lemmikin omistajan ylipaino, jolloin asia tuntuu kiusalliselta, tai asiasta on jo aiemmin puhuttu tuloksetta.

Vastuu painonhallinnasta omistajalla

Kissan tai koiran ylipainon taustalla on usein hemmotteleva omistaja, joka tarjoaa lemmikilleen liikaa ruokaa ja epäterveellisiä makupaloja. Hyvää tarkoittavat omistajat kuitenkin unohtavat ruualla palkitsemisen seuraukset. Ylipainoisten kissojen ja koirien elämänlaatu heikkenee, sairauksien, kuten diabeteksen riski kasvaa ja ennenaikaisen kuoleman riski nousee.

Tutkimukseen vastanneista 93 prosenttia toivoi, että lemmikin omistajien tietoisuutta ylipainon aiheuttamista terveyshaitoista kissoille ja koirille pitäisi lisätä. Omistajilla on merkittävä rooli lemmikkinsä painonhallinnassa.

Kissoille ja koirille ei pitäisi antaa ylimääräisiä makupaloja tai ruoantähteitä. Säännölliset ruoka-ajat, oikeat annoskoot sekä ylipäänsä oikeanlainen, tarpeita vastaava ruokavalio ovat lemmikeillekin tärkeitä. Kissoja ja koiria on hoidettava eläiminä eikä niitä pitäisi inhimillistää. Ruoalla hemmottelun sijaan lemmikkiä voi ilahduttaa vaikkapa leikkituokiolla tai ulkoilulla. Omistajalla on vastuu eläintensä hyvinvoinnista, ja painonhallinta on osa sitä.

Kissojen ja koirien ylipainoa on tutkittu myös Yhdysvalloissa, jossa ongelma on vielä suurempi. The Association of Pet Obesity Prevention -järjestön vuonna 2012 tekemän tutkimuksen mukaan jopa 53 prosenttia koirista ja 58 prosenttia kissoista olivat ylipainoisia.

  • Lue lisää kissojen ja koirien painonhallinnasta täältä.
  • facebook
  • youtube