Evästeasetukset Ravitsemus ja ympäristö - Royal Canin
Koti Ravitsemus Royal Canin -ajattelutapa Ravitsemus ja ympäristö

Royal Canin -ajattelutapa

Tulosta
Ravitsemus ja ympäristö

Royal Canin on sitoutunut kestävään kehitykseen

Laatuun ja kestävään kehitykseen perustuva lähestymistapa on tärkeä kaikille Royal Caninin toimijoille ja yrityksen jokainen yksikkö on sitoutunut jatkuvasti kehittämään toimintoja tällä saralla. Royal Canin otti vuonna 1994 käyttöön laatupolitiikan, joka on sittemmin levinnyt kaikkiin Royal Canin -yksiköihin ympäri maailman. Laatupolitiikkaan liittyy kuluttajien aktiivinen kuunteleminen, sosiaalinen sitoutuminen ja ympäristönsuojelu.

Royal Caninin sitoumukset

 • Jatkuva tuotekehitys ja innovointi, joka perustuu kuluttajien kuunteluun ja tuotteiden jakelijoiden kanssa käytävään jatkuvaan vuoropuheluun
 • Tuotteiden raaka-aineiden valintamenettelyjen kehittäminen parhaan mahdollisen laadun ja tuoteturvallisuuden varmistamiseksi kestävän kehityksen näkökulma huomioiden
 • Tehtaillamme valmistettujen tuotteiden ravitsemuksellisen turvallisuuden takaaminen
 • Säännölinen investointi teollisiin prosesseihin luotettavan, tehokkaan ja innovatiivisen tuotannon varmistamiseksi
 • Ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien teknologioiden suosiminen erityisesti uusia investointeja tehtäessä
 • Royal Caninilla työskentelevien henkilöiden työturvallisuuden takaaminen ja kaikkien työntekijöiden laatupolitiikkaan sitoutumisen varmistaminen
 • Ympäristön saastumisen ennaltaehkäisy ja toimintamme aiheuttamien ympäristövaikutusten minimointi 'lean' -ajattelutapaan nojaten ja kiinnittäen huomiota seuraaviin seikkoihin:
  • oikenlainen jätteenkäsittely
  • luonnonvarojen kulutuksen minimointi
  • pakkausmateriaalien kehittäminen ja niiden käyttömäärien rajoittaminen
  • toimintaamme liittyvien mahdollisten haittojen hallitseminen

Nämä sitoumukset heijastavat omistautumistamme palvelutoimintojen jatkuvaan kehittämiseen asiakkaidemme tyytyväisyyden takaamiseksi. Ajattelutavan menestys perustuu yrityksen jokaisen työntekijän henkilökohtaiseen sitoutumiseen ja heidän haluunsa jatkuvasti kehittää työskentelytapojansa.

 • facebook
 • youtube