Evästeasetukset Ravintokuitua – mihin sitä tarvitaan? - Royal Canin
Koti Ravitsemus Ravintoaineet Ravintokuitua – mihin sitä tarvitaan?

Ravintoaineet

Tulosta
Ravintokuitua – mihin sitä tarvitaan?

Ravintokuitua – mihin sitä tarvitaan?

Nykyään monet meistä tietävät jo kuitujen hyvistä vaikutuksista ihmisen terveydelle.  Mutta tieto siitä, että kuiduista on hyötyä myös koirille ja kissoille, ei ole levinnyt yhtä laajalle. Monet tutkimukset ovat osoittaneet ravintokuitujen hyödylliset vaikutukset kissojen ja koirien terveydelle. Seuraavassa katsaus siitä, millä tavoin kuidut vaikuttavat lemmikkiemme hyvinvointiin.

Mitä ravintokuitu on? 

Ravintokuitu-termi kattaa kaikki elintarvikkeissa ja ruoassa olevat ainesosat, joita entsyymit eivät hajota nisäkkäiden ohutsuolessa. Ravintokuitu siis kulkeutuu mahalaukun ja ohutsuolen läpi sellaisenaan. Yhteistä kaiken tyyppisille ravintokuiduille on se, että ne ovat peräisin kasveista. Ravintokuituja on monenlaisia ja niillä on erilaisia vaikutuksia ja terveyshyötyjä. 

Liukenemattomat ravintokuidut

Liukenemattomat kuidut eivät nimensä mukaisesti liukene vedessä eivätkä myöskään missään suoliston osassa. Liukenemattomat kuidut eivät siis lisää ravinnon energiapitoisuutta, mutta ovat muilla tavoin hyödyllisiä. Ne vähentävät ravinnon energiapitoisuutta, jolloin kissa tai koira voi syödä määrällisesti enemmän ja tuntea itsensä kylläisemmäksi. Lisäksi liukenemattomat kuidut ylläpitävät suolen normaalia liikettä.  Liukenemattomia kuituja ovat esimerkiksi selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini.

Raaka-aine SCFA:n määrä (mmol) 
Selluloosa 0,2
Kaurakuitu 0,4
Psyllium 1,4
Juurikaskuitu 2,5
FOS (frukto-oligosakkaridit) 5,7

Liukenevat kuidut

Myös liukenevat kuidut ovat ravintokuitua ja kulkeutuvat näin ollen ohutsuolen läpi sellaisenaan. Kissan ja koiran paksusuolessa on kuitenkin bakteereja, jotka pystyvät pilkkomaan monet näistä ravintokuiduista pienemmiksi osiksi. Tällaisia ravintokuituja sanotaan fermentoituviksi kuiduiksi. Suolistossa on sekä hyvälaatuisia bakteereja että hieman ”huonompia” bakteereja, jotka voivat aiheuttaa sairauksia ja muita ongelmia. Bakteerit hajottavat ravintokuituja lyhytketjuisiksi rasvahapoiksi (eng. short-chain fatty acids, SCFA), joihin kuuluvat mm. etikkahappo (asetaatti), propaanihappo (propionaatti) ja voihappo (butyraatti). 

Lyhytketjuiset rasvahapot ovat osoittautuneet hyödyllisiksi kissan ja koiran paksusuolessa, sillä muun muassa suolen limakalvon solut käyttävät näitä rasvahappoja energialähteenään. Limakalvon solujen on tärkeää saada riittävästi energiaa, koska ne jakautuvat hyvin nopeasti ja uusiutuvat keskimäärin joka kolmas päivä. Hyvinvoiva suolen limakalvo, joka saa tarpeeksi ravintoa, kasvattaa pinta-alaansa, jolloin ravintoaineet imeytyvät paremmin. Lyhytketjuiset rasvahapot edistävät myös suolen happamuutta, mikä puolestaan ehkäisee ”huonojen” bakteerien lisääntymistä suolessa. Toinen liukenevien – ja myös liukenemattomien – kuitujen tuoma hyöty on se, että ne edistävät suolen liikettä ja vaikuttavat näin suotuisasti ulosteen koostumukseen. 

Psyllium

Psyllium – erityinen ravintokuitu

Psylliumin kuorella ja siemenillä on erityisiä ominaisuuksia. Psyllium sisältää suuren määrän liukenevaa kuitua, joka yhdessä veden kanssa muodostaa hyytelöä, mutta ei fermentoidu. Ruokaan lisättynä psyllium voi auttaa karvapalloista kärsiviä kissoja, edistää verensokerin pysymistä tasaisena, vähentää ummetuksen riskiä ja tasapainottaa löysän vatsan toimintaa.

Prebiootit 

Tietyntyyppisiä liukenevia kuituja kutsutaan prebiooteiksi. Nämä kuidut ovat merkittäviä siksi, että ne edistävät suoliston terveyttä vaikuttamalla siihen, millaiset bakteerit paksusuolessa viihtyvät. Prebiootit voivat toimia suolistossa esimerkiksi ”hyvien” bakteerien ravinnonlähteenä, kun taas ”huonot” bakteerit eivät pysty kyseistä kuitua yhtä tehokkaasti hyödyntämään. Näin ollen hyvät bakteerit pääsevät kasvamaan nopeammin ja saavat kilpailuetua huonoihin nähden.

FOS ja MOS

FOS ja MOS ovat lyhenteitä, jotka olet ehkä pannut merkille lemmikkisi ruokapakkauksen kyljessä. Niillä viitataan kahteen erityyppiseen prebioottiin, jotka toimivat hieman eri tavoin. Frukto-oligosakkaridit (FOS) toimivat kuten edellä esitetyssä esimerkissä kerrotaan. Ne ovat mainio energianlähde suolen hyödyllisille bakteereille.  Nämä suolen ”hyvät” bakteerit voidaan saada kukoistamaan ja parantaa näin kissan tai koiran suolen terveyttä. Mannaanioligosakkaridit (MOS) puolestaan toimivat hieman eri tavalla. Tietyt patogeeniset (sairauksia aiheuttavat) bakteerit kiinnittyvät suolen solujen pinnalla oleviin sokerijäämiin. Näin ne jäävät suolistoon, voivat lisääntyä suhteellisen rajoittamattomasti ja aiheuttaa lemmikin sairastumisen. Jos suolistossa on mannaanioligosakkarideja, bakteerit kiinnittyvät niihin ja kulkeutuvat ulosteen mukana pois suolistosta ilman, että ne ehtivät vahingoittaa sitä. 

Entä raakakuitu?

Monen lemmikkiruokapakkauksen kyljestä löytyy myös termi ”raakakuitu”. Raakakuitu laitetaan usein samaan nippuun ravintokuidun kanssa, mutta näitä käsitteitä ei pidä sekoittaa toisiinsa. Raakakuidun osuus ruoassa voidaan määritellä erityisen muun muassa happoa hyödyntävän käsittelyn avulla. Käsittelyn jälkeen selluloosasta on jäljellä vain noin puolet ja esimerkiksi hemiselluloosasta ja ligniinistä vain pieni osa. Näin ollen tämän analyysin käytöllä on rajoituksensa, mutta sen avulla voidaan kuitenkin saada jonkinlaista tietoa ruoan sisältämien liukenemattomien kuitujen määrästä.

Hyvä suolistofloora

Suoliston hyvin toimiva bakteerifloora on osoittautunut ihmiselle tärkeäksi niin suolen toiminnan kuin kehon muidenkin toimintojen kannalta. Hyvän bakteeriflooran on osoitettu vähentävän ylipainon ja kakkostyypin diabeteksen riskiä, ja monet seikat viittaavat siihen, että tämä koskisi myös kissoja ja koiria. 

raksut

Kuinka kuitua käytetään Royal Caninin tuotevalikoimassa? 

Kaikissa Royal Caninin valikoimaan kuuluvissa lemmikkien täysravinnoissa käytetään erilaisia sekä liukenevia että liukenemattomia kuituja niiden terveyttä edistävien vaikutusten vuoksi. Kuitujen osuus on kaikissa tuotteissa tarkasti määritelty ja liukenevien ja liukenemattomien kuitujen suhdetta seurataan tarkasti. Tietyt, esimerkiksi erilaiset painonhallintaa edistävät ruokavaliot sisältävät suuremman määrän ravintokuitua, jotta koira tai kissa pienemmästä päivittäisestä energiamäärästä huolimatta tuntisi itsensä kylläiseksi.

Ravintokuitua ei siis käytetä, niin kuin joskus väitetään, lemmikkiruoissa vain täyteaineena. Ravintokuidun tehtävänä on antaa lemmikille kaikki ne terveyshyödyt, jotka siitä on mahdollista saada. Se, että kuidun kokonaismäärä ja liukenevien ja liukenemattomien kuitujen suhde saadaan täsmälleen oikeaksi, vaatii valtavasti tutkimusta, ja Royal Canin pyrkii jatkuvasti viemään tätä kehitystä eteenpäin.

  • facebook
  • youtube