Ihmisiä avustavat koirat

Tulosta
Suojelukoirat

Koira turvallisuuden takaajana

Koirilla on tänä päivänä erittäin monia tehtäviä. Ne voivat olla vartiokoiria, jäljestyskoiria, partiokoiria, viestintäkoiria, ensiapukoira, jne. Nykyisin koiralla on tärkeä rooli muun muassa räjähteiden ja huumeiden etsinnässä. Näissäkin tehtävissä koira antaa omistautuneisuutensa, yhteistyökykynsä  ja taitonsa ihmisen ja yhteiskunnan käyttöön turvallisen elinympäristön takaamiseksi.

Ennen vanhaan armeijassa

 • Sotilaskoirat

Jo 1200-luvulla ennen ajanlaskun alkua koira osallistui täysimittaisen sotilaan roolissa ihmisen aloittamiin taisteluihin. Taisteluissa käytetty koira muistutti nykyistä tiibetinmastiffia, joskin se saattoi olla vieläkin jykevämpi. Aasiasta tuodut mastiffit olivat vielä faaraon metsästyskoiriakin raaempia ja niitä ostettiin paljon Egyptiin ja sittemmin Kreikkaan. Niitä kulkeutui Rooman valtakuntaan ja ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskun alkua roomalaiset ja gallialaiset sotakoirat taistelivat vastakkain kuuluisissa taisteluissa. Vuosisatojen saatossa niille kehitettiin yhä hienostuneempia rintahaarniskoja. Koirien käyttö sodassa väheni 1800-luvulla sitä mukaa, kun aseiden käyttö yleistyi.

 • Vartiokoirat

Koiran erinomainen hajuaisti ja alttius puolustaa ja suojella omistajaansa on saanut ihmisen käyttämään niitä monien linnojen, linnoitusten, tukikohtien ja kaupunkien vartioimiseen. Nykyään koiria käytetään vartioimassa aidattuja alueita.

 • Viestintäkoirat

Ennen sähköisen viestinnän kehittymistä koiria käytettiin laajalti viestinviejinä. Viimeisimmät uutiset etulinjasta tai muista armeijan yksiköistä olivat tärkeässä asemassa, kun mietittiin hyökkäystä tai puolustusta.

 • Lähetti- ja kuormakoirat

Koiria käytettiin laajalti erilaisissa konflikteissa ammusten, ruoan ja jopa aseiden kuljettamiseen etulinjaan. Ensimmäisessä maailmansodassa kehitettiin kahdenlaisia lähettikoiria: sähkekoiria ja kirjekyyhkykoiria. Sähkekoirat kantoivat puhelinjohtorullaa, joka rullautui auki koiran kulkemalle vaaralliselle reitille läpi ojien, taistelutantereiden ja piikkilankaesteiden mahdollistaen näin taisteluissa katkenneen viestintäyhteyden palauttamisen. Kirjekyyhkykoirat koulutettiin kantamaan kirjekyyhkyjä etuvartiostoon.

Joskus koirat saatettiin myös valjastaa tarvike- tai ruumiskärryjen eteen.

 • Partiokoirat

Partiokoirien hyvin kehittynyt vartio-ja itsesuojeluvaisto toi niille nopeasti mainetta ja kunniaa: ne savustivat ryteikköihin ja pusikoihin piiloutuneet viholliset pois piilopaikoistaan, paljastivat väijytykset ja kertoivat vihollisjoukkojen lähestymisestä.

 • Ensiapukoirat

Egyptiläiset kouluttivat ensimmäisinä koiria etsimään haavoittuneita sotilaita: kun taistelu oli ohi, koirat päästettiin taistelukentälle etsimään vielä elossa olevia sotilaita. Koirat kertoivat löydöstä nuolemalla sotilasta. Seuraavan kerran koirat valjastettiin ensiapukäyttöön viime vuosisadalla. Ne koulutettiin etsimään haavoittuneita ja tuomaan haavoittuneelle kuuluneen esineen, esimerkiksi kypärän, jolloin ensiaputyöntekijät tiesivät lähteä seuraamaan koiraa takaisin haavoittuneen luokse. Näistä koirien uroteoista on kirjoitettu paljon.

Nykypäivänä

Koska konfliktien luonne ja käytettävät taistelumenetelmät ovat muuttuneet, koirien käyttökin on muuttanut luonnettaan. Laskuvarjokoiria ja kirjekyyhkyjä kuljettavia koiria on kehitetty, mutta koiria on koulutettu myös miinojen, räjähteiden ja huumeiden etsintään sekä kaasuvuotojen havaitsemiseen.

Etsintätoiminnot perustuvat koiran haluun löytää oma lelunsa ja tuoda se omistajalle leikkiä varten. Siksi esimerkiksi räjähteet, huumeet tai palopommit ovat koiralle merkkejä, jotka sen on löydettävä, jotta se saa lelun.

 • Huumekoirat

Huumekoirat ovat leikkisiä ja dynaamisia koiria, mieluiten keskikokoisia ja notkeita, jotta ne pääsevät kaikkialle ja pystyvät tarvittaessa kiipeämään tai siirtämään esteen. Huumekoiran on oltava myös kestävä, koska se voi joutua tekemään useita etsintöjä päivässä. Huumekoiria käytetään usein rakennuksissa suoritettaviin etsintöihin: koira löytää piilotetun huumeen (heroiiniin, kokaiinin, kannabiksen, marijuanan…) hajuaistinsa avulla nopeammin kuin ihminen perusteellisen etsinnän kautta.

 • Räjähdekoirat

Räjähdekoiriksi valitaan hyvin samantapaisia koiria kuin huumekoiriksi. Koska räjähteiden etsintään kuitenkin liittyy riski, koiran on pysyttävä etsintätilanteessa erityisen rauhallisena. Räjähdekoiriksi sopivat parhaiten belgianpaimenkoira malinois ja saksanpaimenkoira.

 • Hiilivetyä etsivät koirat

Nämä koirat koulutetaan tunnistamaan erilaisia hiilivetyjä. Niitä käytetään tulipalojen jälkeen tunnistamaan tuhopolttajan käyttämät tuotteet. Tällaisia koiria saatetaan kutsua paikalle myös ennaltaehkäisevästi, esimerkiksi metsäpalovaaran uhatessa. Koira ilmoittaa löydöstä raapimalla: syttyvät tuotteet poistetaan tämän jälkeen paikalta tai koiran ilmoittamasta paikasta otetaan näytteitä. Koiran haastetta lisäävät ihmiset, jotka sotkevat tapahtumapaikkaa, sekä vaikeat hajuolosuhteet: tulipalo tuhoaa tietyt hajut, mutta tuottaa myös monia hajuja, jotka saattavat olla ärsyttäviä tai jopa myrkyllisiä.

 • Suojelu- ja vartiokoirat

Suojelu- tai vartiokoiran työnä on pitää isännän osoittama henkilö loitolla. Koiralta tämä edellyttää ennen kaikkea valppautta ja tottelevaisuutta: koira on vapaana eikä se saa käyttäytyä aggressiivisesti, ellei henkilö yritä paeta. Samalla periaatteella koira saatetaan jättää vartioimaan esinettä tai ajoneuvoa.

 • facebook
 • youtube