Koti Koira Koira Ihmisiä avustavat koirat Koira ihmisen kumppanina

Ihmisiä avustavat koirat

Tulosta
Koira ihmisen kumppanina

Kiistattomasti ihmisen kumppani

Metsästys on kiistatta ensimmäinen ihmisen ja koiran välisen yhteistyön muoto. Koiran ja ihmisen tiivis yhteistyö riistan etsinnässä ja saalistamisessa on aina kuulunut metsästykseen ja on olennainen osa sitä vielä tänäkin päivänä. Toiset koirat antavat hajuaistinsa omistajan käyttöön esimerkiksi tryffelien tai mineraalien etsinnässä.

Metsästyskoirat

Tämä urheilulaji edellyttää erinomaista fyysistä kuntoa niin koiralta kuin sen omistajaltakin, koska metsällä ollaan pitkään ja vaihtelevissa sääolosuhteissa. Hyvältä metsästyskoiralta vaaditaan myös lujaa luonnetta, sinnikkyyttä ja tarkkaavaisuutta erinomaisen hajuaistin lisäksi.

Eri metsästyskoirarotujen fyysiset ominaisuudet sopivat erityyppisiin metsästysmenetelmiin, maastoihin ja erityyppisen riistan metsästykseen. Erilaisista käyttötarkoituksista ja metsästysolosuhteista syntyneitä metsästyskoirarotuja on tänä päivänä satoja. Terriereillä, vesikoirilla, seisovilla koirilla ja noutajilla on kaikilla omat rakenteeseen, haju- tai näköaistiin liittyvät erityisominaisuutensa. Metsästys on kilpailu, jossa koira – metsästäjän ystävä ja uskollinen kumppani – ei aina selviä voittajana. Vaistonsa, maaston tuntemuksensa ja ovelien temppujen avulla riistaeläin saattaa lyödä laudalta vastustajansa koiran ominaisuudet: hajuaistin, sisukkuuden, vantteruuden ja eri metsästystapoihin liittyvät erityistaidot.

  • Luontaiset kyvyt ja koulutus

Kansainvälisen koiran jalostusliiton FCI:n luokittelussa metsästyskoiria on useassa eri luokassa. Niitä kaikkia yhdistävät metsästykseen soveltuvat luontaiset kyvyt ja ominaisuudet, jotka ovat seurausta siitä, että erikoistuneet kasvattajat ovat vuosikymmenien ajanhuolella valinneet jalostukseen käytettävät koirat. Vaadituista ominaisuuksista tärkein on aloitteellisuus, kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä: ei riitä, että koiralla on hyvä hajuaisti, sen täytyy myös osata käyttää sitä. Metsästyskoirankoulutuksessa on kyse nimenomaan tästä. Koulutus vaatii runsaasti kärsivällisyyttä, eivätkä samat menetelmät sovi kaikille koirille.

Yleisesti ottaen hyvän metsästyskoiran kouluttaminen vaatii useiden kuukausien päivittäistä panosta. Tottelevaisuus, luoksetulo, asennon ottaminen (kuuluisa ”maahan”-komento) ovat metsästyskoiran perustaitoja, ja niiden lisäksi sen tulee tietää, miten käyttää hajuaistiaan. Kaikilla eläimillä on enemmän tai vähemmän kehittynyt hajuaisti, joka vaihtelee lajin ja koiran tapauksessa myös rodun mukaan. Koulutuksen loppuvaiheessa koiran pitäisi pystyä erottamaan toisistaan tuulen mukanaan tuomat hajut ja välttämään virheet eli pystyttävä seuraamaan oikeaa hajua. Seisovan koiran pitäisi pystyä etsimään saalista millaisessa maastossa vain ja osoittamaan saalis omistajalle liikkumatta, jotta eläin ei pelästy ja juokse karkuun. Sen on myös haettava saalis metsästäjälle.

Kaikki tämä on opetettava koiralle luontevasti, ilman pakkoa.

  • Luontaiset ominaisuudet

Koska metsästys on metsästyskoiralla veressä, se ei ole välttämättä sovellu kerrostalokoiraksi eikä pelkäksi seurakoiraksi. Jos omistaa metsästyskoiran, eikä itse metsästä, eläimelle on taattava riittävästi mahdollisuuksia leikkiä ja juosta päivittäin, koska kaupunkiympäristö ei ole ihanteellinen metsästysmaasto.

Tryffelikoirat

On olemassa erityinen koiraharraste, joka tuottaa suuresti nautintoa kulinaristeille: cavage eli tryffelien etsintä. Ranskankielinen termi tulee sanasta ”cavadou”, joka tarkoittaa sitä välinettä, jolla tryffelit kaivetaan maasta. Kyse on kuitenkin aivan yksinkertaisesti tryffelin etsimisestä.

Tryffeleitä, näitä maan alla kasvavia sieniä, joita harvinaisuutensa vuoksi kutsutaan myös nimellä ”musta kulta”, on perinteisesti etsitty monenlaisten eläinten avulla: vuohien, lampaiden, sikojen ja nykyään myös koirien, joita on helpompi kuljettaa ja jotka ovat mukautuvaisempia.

Tryffelietsintään voi käyttää minkärotuisia koiria tahansa, kunhan koira on asianmukaisesti koulutettu niin, että osaa etsiä tryffeleitä ammattimaisesti (keinotekoisilta tryffelipelloilta) tai amatöörimäisesti (luonnosta).

Perinteisesti kasvattajalla on kokonainen tryffelinetsintään aiottu pentue, joka altistetaan tryffelintuoksulle heti alusta lähtien valelemalla emän nisät tryffelimehulla ja lisäämällä tryffelimehua systemaattisesti niiden ruokaan myös myöhemmin. Koira oppii näin yhdistämään tryffelin tuoksun ruokaan ja alkaa systemaattisesti etsiä tätä hajua.

Malmikoirat

Koiria käytettiin malmien etsintään ensimmäistä kertaa Suomessa v. 1962. Tällöin kyse oli rikkiä sisältävän kiviaineksen etsimisestä puhtaasti kaupalliseen tarkoitukseen. Tämän jälkeen samaa kokeiltiin menestyksekkäästi Ruotsissa, Venäjällä ja Kanadassa. Muissa maissa koiria käytetään tänä päivänä nikkelin ja kuparin etsintään, vaikka nämä ovatkin hankalampia löytää kuin rikkiä sisältävä kiviaines, jossa on voimakkaampi tuoksu. Koulutuksessa käytetään samaa leikkiin perustuvaa lähestymistapaa, jota käytetään myös huume- ja räjähdekoirien koulutuksessa. Sanotaan, että Itä-Euroopan maissa ja Skandinaviassa hyvä koira voi haistaa esiintymän 15 metrin syvyydestä.

  • facebook
  • youtube