Ihmisiä avustavat koirat

Tulosta
Avustajakoirat

Avustajakoirat

Joillekin ihmisille koira on kumppani, joka pysyy rinnalla päivän jokaisena hetkenä ja auttaa selviytymään arjesta. Nämä poikkeukselliset koirat on koulutettu avustamaan liikunta-, kuulo- ja näkörajoitteisia ihmisiä.

Liikuntarajoitteisten avustajakoirat

Avustajakoira on tehtäväänsä koulutettu virkakoira, joka auttaa liikuntarajoitteista käyttäjäänsä samankaltaisesti kuin heikkonäköisen tai kokonaan sokean ihmisen apuna toimiva opaskoira.  Avustajakoiran käyttäjä saa laillisesti kuljettaa avustajakoiraa mukanaan ravintoloissa, julkisissa kulkuneuvoissa, sairaaloissa jne.

Koiralle voidaan opettaa hyvin monenlaisia tehtäviä, ja jokainen koira koulutetaan juuri kyseisen käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Kaikki avustajakoiran käyttäjät eivät ole pyörätuolin käyttäjiä, vaan osa heistä kävelee. Tällöin koiran apua tarvitaan usein esimerkiksi tasapainon ylläpitämisessä ja tavaroiden nostamisessa ja kantamisessa.

Avustajakoirakoulu vastaa pentujen hankinnasta, niiden terveyden hoidosta sekä koulutuksesta. Se myy koulutetut koirat invalidiliitolle sitten, kun koira on läpäissyt käyttöönottotarkastuksen. Avustajakoiriksi soveltuvat yleensä parhaiten rodut, jotka ovat tunnetusti rauhallisia, sävyisiä ja oppimiskykyisiä. Suomessa avustajakoirat ovat yleisesti labradorinnoutajia.

Opaskoirat

Opaskoirina käytettävät rodut on nekin valittu pääasiassa tottelevaisuutensa ja oppimiskykynsä perusteella. Opaskoirat ovat kotimaassamme usein labradorinnoutajia, mutta jonkin verran opaskoirina käytetään myös kultaisianoutajia, labradorinnoutajan ja kultaisennoutajan risteytyksiä sekä saksanapaimenkoiria. Suomessa opaskoirakoulu vastaa kaikkien opaskoirien kasvattamisesta, kouluttamisesta ja luovuttamisesta. Opaskoiratoiminnan tärkeä mahdollistaja ovat vapaaehtoistyötä tekevät hoitoperheet. Lähes kaikki opaskoirapennut kasvatetaan Opaskoirakoulussa. Vuosittain pentuja syntyy 70 - 80. Pennut luovutetaan vapaaehtoisiin hoitokoteihin 7 - 8 viikon iässä. Soveltuvuustestien aika koittaa, kun koirat ovat noin 1,5-vuotiaita. Opaskoiran koulutus kestää 20 viikon ajan. Tämän jälkeen järjestetään käyttäjälle ja koiralle yhteinen yhteistoimintakurssi, jonka yhteydessä koirat luovutetaan aloittamaan yhteistä taivalta avustettavan kanssa.

Kuulorajoitteisten opaskoirat

Kuulokoiraksi kutsutaan koiraa, joka toimii kuuron tai huonokuuloisen ihmisen apuna. Se on koulutettu hälyttämään omistajalleen kuultuaan tiettyjä opetettuja ääniä. Koira kiinnittää omistajansa huomion mm. ovikellon, puhelimen tai palohälyttimen äänen kuullessaan. Parhaiten tähän tehtävään soveltuvat yleensä pienet ja rohkeat rodut, joilla ei ole vartiointiviettiä.

Maailmassa on useita kuulorajoitteisten ihmisten opaskoiria kouluttavia koulutuskeskuksia, erityisesti Yhdysvalloissa, Englannissa ja Hollannissa. Suomessa kuulokoiria kouluttaa Kuulokoirayhdistys. Koiran koulutus tehtävään kestää pari vuotta, vaikka koira oppiikin tunnistamaan äänet nopeasti. Sen tulee oppia myös ilmaisemaan kuulemansa äänet luotettavasti. Tämä tapahtuu esimerkiksi kuonolla tönäisemällä tai tassulla. Koulutettu, testit hyväksytysti suorittanut kuulokoira saa kuulokoiran statuksen ja siitä merkiksi valjaat. Jos koira toimii apulaisena ainoastaan kotioloissa sen voidaan ajatella olevan ääniapulainen, eikä sillä silloin ole virallista asemaa.

 

  • facebook
  • youtube