Koti Kissa Kissa Maailman kissajärjestöt Kansainvälisiä kissajärjestöjä

Maailman kissajärjestöt

Tulosta
Kansainvälisiä kissajärjestöjä

Suurimmat kansainväliset kissajärjestöt

Cat Fanciers' Association - CFA

The Cat Fanciers' Associationon Yhdysvalloissa v. 1906 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö. Sillä on maailman vanhin rotukissarekisteri. CFA järjesti ensimmäisen kissanäyttelynsä Detroitissa heti perustamisvuonnaan ja ensimmäisen kansallisen kissanäyttelyn seuraavana vuonna Madison Square Gardenilla, New Yorkissa. Nykyään CFA:han kuuluu yhteensä 500 kissayhdistystä kaikilta maailman mantereilta.

Fédération Internationale Féline - FIFe

Kolme kissayhdistystä, jotka edustivat Belgiaa, Ranskaa ja Italiaa, perustivat voittoa tavoittelemattoman kissajärjestön Fédération Internationale Félinen eli FIFen v. 1949. FIFe järjesti ensimmäisen näyttelynsä Pariisissa samana vuonna. FIFe on rekisteröity Luxemburgissa ja siihen kuuluu nykyään 41 maata, se ylläpitää 110 000 rotukissan ja 3 000 kissakennelin rekisteriä ja järjestää vuosittain yli 650 kissanäyttelyä.

Governing Council of the Cat Fancy - GCCF

Governing Council of the Cat Fancy on v. 1910 Iso-Britanniassa perustettu demokraattisesti johdettu järjestö, joka ylläpitää rotukissarekisteriä, myöntää kissayhdistyksille oikeuksia järjestää näyttelyitä ja edistää kissojen hyvinvointia yleisesti. Nykyisin GCCF:ään kuuluu 151 jäsenkerhoa ja se rekisteröi 32 000 rotukissaa vuosittain.

Livre Officiel des Origines Félines - LOOF

Vuonna 1996 perustettu LOOF on ainoa rotukissoja rekisteröivä järjestö Ranskassa. Se järjestää näyttelyitä ja laatii rotumääritelmiä. Vuonna 2008 sen rekisteriin kirjattiin hieman alle 19 000 rotukissaa. LOOF myös edistää rotukissojen asiaa.

The International Cat Association - TICA

The International Cat Association (Inc.) perustettiin Yhdysvalloissa v. 1979. Tämä maailmanlaajuinen kissajärjestö rekisteröi kissat genotyypin eli geneettisten tekijöiden perusteella, ei pelkästään fenotyypin eli yksilön ilmiasun perusteella. Se ylläpitää myös maailman suurinta kotikissarekisteriä, johon kuuluvilla kissoilla on oikeus osallistua sen järjestämiin kissanäyttelyihin.

World Cat Federation - WCF

World Cat Federation perustettiin Rio de Janeirossa v. 1988. Sen päätoimipiste on nykyisin Saksassa. WCF:ään kuuluu nykyään yli 540 jäsenyhdistystä kaikkialta maailmasta.

  • facebook
  • youtube