Koti Kissa Kissa Elämää kissan kanssa Tiineen ja imettävän kissaemon ruokinta

Elämää kissan kanssa

Tulosta
tiine-ja-imettava-kissaemo-kissanpennut-kissan-ruokinta

Energiantarve lisääntyy tiineyden alusta asti

Emokissan kohdussa kehittyvä kissanpentu saa ravintonsa istukan kautta emon verenkierrosta. Pentujen oikeanlaisen kasvun ja kehityksen turvaamiseksi kantavan emon tulee saada ruokavaliostaan riittävästi energiaa sekä välttämättömiä ravintoaineita oikeassa tasapainossa.

Kissan energiantarve lisääntyy tiineyden alusta asti ja säilyy korkeana aina imetysajan loppuun. Toisaalta kissan ruokahalu voi olla huono etenkin lopputiineydestä sekä imetysaikana. Riittävän energiansaannin turvaamiseksi läpi tiineyden, emon ruokavalio on syytä vaihtaa heti tiineyden alusta energiapitoisempaan. Kun ruoka sisältää runsaasti energiaa, voidaan annoskoko pitää kohtuullisena. Tällöin muiden ravintoaineiden määrät tasapainotetaan ruoan energiapitoisuuden mukaan, jolloin tasapainoinen ravintoaineiden saanti varmistuu pienestä annoskoosta huolimatta. Tiivistä energiaa ruokavalioon saadaan rasvasta ja ruoan riittävän rasvapitoisuuden tiedetäänkin tukevan kissan tiineyden onnistumista. Riittävä ja oikeanlainen rasvakoostumus varmistaa myös välttämättömien rasvahappojen saannin, mikä on tärkeää pentujen kehityksen kannalta. Esimerkiksi tietyillä omega-3-rasvahapoilla, kuten DHA:lla, on tärkeä rooli pennun hermoston ja näkökyvyn kehittymisessä ja välttämättömän omega-6-rasvahapon, arakidonihapon puute voi johtaa ongelmiin lisääntymistoiminnoissa.

Imetysaikana emän energiantarve säilyy hyvin korkeana. Kissan maidontuotanto perustuu pääosin kehon rasvavarastojen käyttöön, jonka vuoksi jo tiineysaikana nämä varastot on ollut syytä täyttää energiapitoisen ruokavalion avulla. Riittävä energiansaanti imetysaikana varmistaa myös emokissan oman kunnon säilymisen. Imetysaikana ruokaa on hyvä olla kissalle vapaasti tarjolla.

Ruoan erinomainen sulavuus varmistaa ravintoaineiden imeytymisen

Ravintoaineiden ihanteellisen hyödyntämisen mahdollistamiseksi emokissalle tarjotun ruoan tulee olla erittäin hyvin sulavaa. Erityisesti valkuaisainelähteiden valinnassa on syytä kiinnittää huomiota sulavuuteen ja korkeaan laatuun. Jatkuva, riittävä valkuaisaineiden saanti on kissalle elintärkeää ja niillä on erityistarpeita tiettyjen valkuaisaineiden rakennuspalikoiden, aminohappojen suhteen. Tiineyden aikana näistä erityisesti tauriinin riittävä saanti on varmistettava.  Suoliston hyvinvointia voidaan lisätä oikeanlaisella kuitukoostumuksella. Liukoiset kuidut ovat tärkeä suoliston bakteerikannan tasapainottaja ja tuottavat aineenvaihdunnassaan ravintoa suolen pinnan solukolle.

kissaemo-imettaa

Foolihapon merkitys sikiön kehitykselle

B-ryhmän vitamiineihin kuuluva foolihappo on tärkeä erilaisten nopeasti uusiutuvien solujen muodostumiselle. Tietyillä eläinlajeilla, kuten koirilla, tiineen emän ruoan korotetun foolihappopitoisuuden on todettu vähentävän kitalakihalkioiden esiintymistä pennuilla. Kitalakihalkio on alkion varhaiseen kehitykseen liittyvä häiriö, jonka seurauksena luisen kitalaen puoliskot eivät yhdisty normaalisti. Kitalakihalkioita esiintyy myös kissanpennuilla ja foolihapon riittävä saanti onkin hyvä turvata myös tiineen kissan kohdalla. Merkityksellinen aika tämän kehityshäiriön ehkäisemisessä on nimenomaan tiineyden alku, noin 30. tiineysvuorokauteen asti, jolloin alkioiden rakenteellinen kehitys tapahtuu.

Oikea ruokavalio varmistaa myös emon hyvän kunnon

Tiineys- ja imetysaika on elimistölle raskas ja elimistön hapettumisstressin on todettu lisääntyvän tänä aikana. Hapettumisstressissä kehon luontaiset antioksidantit eivät riitä ehkäisemään ns. vapaiden radikaalien aiheuttamia tuhoja soluille. Ruokavalioon lisätyt antioksidantit, kuten C- ja E-vitamiini, luteiini ja tauriini, toimivat elimistön omien antioksidanttien rinnalla ja ehkäisevät hapettumisstressiin seurauksia. Antioksidanttien katsotaan myös tukevan tiineyshormonien erittymistä vähentämällä hormonien muodostumiselle tärkeän entsyymin hapettumisvaurioita. Erityisesti beetakaroteenilla on todettu tämänkaltaisia vaikutuksia.

Emon hyvä ravitsemus tiineyden ja imetyksen aikana paitsi tukee tiineyden onnistumista ja varmistaa pentujen elinvoimaisuuden, mahdollistaa myös emon kunnon säilymisen hyvänä. Huonosta ruokahalusta kärsivän kissan kohdalla vaihtoehtoja ruokavalioon kannattaa hakea erilaisen koostumuksen omaavista ruoista. Pennuille tarkoitetut, pehmeät ja maittavat, runsaasti energiaa sisältävät säilykkeet voivat olla hyvä vaihtoehto myös tiineelle emolle.

  • facebook
  • youtube